Nối Lại - Kết nối những Trái tim
7 Tháng 11

Làm thế nào để có một mối quan hệ Casual Không Bắt Hurt hoặc Betrayed

Hãy trung thực với chính mình và biết khi nào nó là thời gian để đi bộ. Hầu hết các mối quan hệ bình thường là tuyệt vời cho một thời điểm. Sau đó, họ chạy ra khỏi hơi nước một cách tự nhiên, hoặc một ai đó bỏ đi vì họ phát triển tình cảm. Đó là hiếm hoi mà một mối quan hệ bình thường trở thành một mối tình tuyệt vời. Không phải không thể, nhưng là một nguy cơ rất lớn để giữ lên ý tưởng đó.

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bong bóng của cảm xúc, làm cho mình một đặc ân và bỏ trong khi ở phía trước.

Hiểu được cách để có một mối quan hệ bình thường mà không bị tổn thương thực sự đi xuống để biết bản thân và giới hạn của bạn. Hãy trung thực, cởi mở, và không hy vọng hơn đã hứa.

Bình luận